Probably the best solution to be GDPR complaint.

Lasīt Vairāk

PRIVACY76 - kas tas ir?

PRIVACY76 ir tiešsaistē bāzēts rīku un instrumentu kopums datu aizsardzības pārvaldībai vienotā un loģiskā sistēmā.
PRIVACY76 nodrošina iespēju sistematizēt veiktās fizisko personu datu apstrādes, nodrošinot:
- Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumu izpildi, kā piemēram, tās 30.pantā paredzēto apstrādes darbību reģistru;
- datu apstrādes procesu sasaisti ar nolūkiem;
- apstrādes darbību sasaisti ar konkrētajos apstākļos izmantotajiem resursiem;
- incidentu un datu subjektu pieprasījumu reģistrus;
PRIVACY76 satur arī sākotnējo sarakstu ar pārzinim nepieciešamajiem dokumentiem (vienlaikus nodrošinot arī repozitoriju, kur šos dokumentus glabāt), drošības prasību sarakstu, u.c. noderīgas iespējas, kas atbilstību datu aizsardzības prasībām ļauj nodrošināt strukturēti un viegli.
Ņemiet vērā, ka PRIVACY76 rūpējas arī par augšuplādētā satura konfidencialitāti, nodrošinot pilnīgu satura šifrēšanu!

Ieguvumi no PRIVACY76 izmantošanas:

  • Pilvērtīgs apstrādes darbību reģistrs, atbilstoši VDAR 30.pantam
  • Datu apstrādes procesu sasaiste ar datu apstrādes nolūkiem
  • Visu datu apstrādē iesaistīto resursu saraksts un sasaiste ar datu apstrādes nolūkiem
  • Saraksts ar minimāli nepieciešamajiem dokumentiem un drošības prasībām, kā arī, risinājumā integrēts incidentu un datu subjektu pieprasījumu reģistrs
Lietošanas piemērs

PRIVACY76 mērķa grupa

PRIVACY76 noder ikvienas datu apstrādes gadījumā, taču īpaši noderīgs tas būs:

Nelieliem uzņēmumiem

Tipiski, fizisko personu datu apstrāde nav pamata bizness, taču datu aizsardzības prasības pilnā mērā attiecas gan uz darbinieku, gan klientu, gan arī Internet vietnes apmeklētāju datu pārvaldību.

Apstrādātājiem

Dažādu pakalpojumu (piemēram, IT, grāmatvedības, darba aizsardzības, u.c.) sniedzēji, kuriem saskaņā ar VDAR 30.pantu, ir jāuztur pārziņa vārdā veikto datu apstrādes darbību reģitrs un saskaņā ar VDAR 28.pantu jārūpējas par apstrādāto datu drošību.

Profesionāļiem

Datu aizsardzības speciālistiem, kuriem ir jāpārvalda vairāki uzņēmumi.

BUSINESS

€ 49.00 / Mēnesī

Piemērots ikvienam uzņēmumam, ja datu apstrāde nav pamata darbība

Slēdzot līgumu uz 1 gadu cena tikai €34.00 / Mēnesī

Iekļauts:
  • Viens lietotājs
  • Viens uzņēmums

Papildus konts: € 5,00 / Mēnesī

DPO

€ 99.00 / Mēnesī

Piemērots konsultatiem un speciālistiem, kas sniedz datu aizsardzības pakalpojumus

Slēdzot līgumu uz 1 gadu cena tikai €74,00/Mēnesī

Iekļauts:
  • Sistēmas lietošanas viens pamata lietotājs
  • Līdz 5 papildus sistēmas izmantošanas lietotāji
  • Līdz 5 uzņēmumi

Papildus uzņēmums ar papildus lietotāju: € 19,00 / Mēnesī
Papildus lietotājs: € 5,00 / Mēnesī

ENTERPRISE

Pilna datu aizsardzības pārvaldība, tajā skatā, nodrošinot sertificēta datu aizsardzības speciālista norīkošanu

Komplektā – 1 uzņēmums

Par iespējamās sadarbības detaļām sazināties šeit

Visas cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.
PRIVACY76 risinājuma uzturētāji ar prieku sniegs konsultācijas un palīdzēs individuāli pielāgot risinājumu arī citos gadījumos. Vairāk par iespējām šeit.

PRIVACY76

Autori

Arnis Puksts
Idejiskais tēvs
Deniss Čalovskis
Tehniskais tēvs
Paldies! Jūsu pieprasījums ir piereģistrēts un tuvākajā laikā mēs ar Jums sazināsimies!

Sazinies ar mums

apstiprinu un pieņemu lietošanas noteikumus